Doorlopende lening

Bij het lenen van geld zijn altijd diverse mogelijkheden. Je kunt geld lenen middels het afsluiten van een hypotheek, maar ook door huurkoop, een persoonlijke lening of het spaarkrediet. Al die leenvormen maken het er misschien niet makkelijker op om er eentje uit te kiezen. Misschien is het daarom goed om te weten dat het doorlopend krediet, ook wel doorlopende lening genoemd, de meest gebruikte leenvorm is.

Geheel of in delen opnemen
Een van de grootste voordelen van het doorlopend krediet is dat het geleende geld in delen of geheel kan worden opgenomen, ten tijde van de looptijd. Er wordt rente berekend over het openstaande saldo. Die rente moet later worden terugbetaald.

Makkelijk te wijzigen
Bij het aangaan van een doorlopend krediet, worden zowel de theoretische looptijd en de rente vastgelegd in de overeenkomst, een contractvorm die de belangen van beide partijen behartigt. Ondanks het vastleggen van deze gegevens – en het maken van de daarbij horende afspraken – is een groot voordeel van het doorlopend krediet dat deze gegevens tijdens de looptijd kunnen worden veranderd. Mocht een situatie anders uitpakken dan voorheen werd gedacht, is het contract zo aangepast. Een ander voordeel is dan ook dat het verloop van het doorlopend krediet niet schriftelijk wordt vastgelegd en afhankelijk is van de situatie.

Rente
Wel is het zo dat het rentebedrag dat bij een doorlopend krediet wordt vastgesteld een stuk hoger is dan wanneer bijvorobeeld een hypotheek wordt afgesloten. Ook wordt er voor een doorlopend krediet meer rente in rekening gebracht dan bij een persoonlijke lening. Dit komt voornamelijk door het risico dat de geldverstrekker neemt. Bij hypotheken en persoonlijke leningen worden afspraken namelijk wel vastgelegd en deze kunnen niet meer gewijzigd worden, wat bij het doorlopend krediet anders werkt.

Aflossing
De aflossing vindt normaal gesproken maandelijks plaats en in principe wordt twee procent van de kredietlimiet als uitgangspunt genomen. Dat bedrag zal maandelijks moeten worden voldaan. Dat wordt ook op die manier vastgelegd in de eerder opgestelde overeenkomst. Wanneer iemand in staat is om de looptijd te verkorten, door het bedrag sneller af te betalen, is er bij een doorlopend krediet – in tegenstelling tot veel andere leningen – geen sprake van een boete.

BKR
Omdat het BKR – Bureau Krediet Registratie – nauwlettend in de gaten houdt hoeveel mensen geleend en terugbetaald hebben, worden de leningen die worden aangegaan middels het doorlopend krediet, ook bij dit bureau genoteerd. Op die manier weten geldverstrekkers met wie ze in zee gaan. Het doorlopend krediet kan gezien worden als een – voor geldverstrekkers – risicovolle lening. Nooit is immers zeker of het geld wordt terugbetaald.